top of page

Grondwerken van meer dan 250 m³: hoe ga je te werk?

Bij de start van een groot bouw- of infrastructuurproject komt vaak veel kijken, vooral als er een aanzienlijke hoeveelheid grond verplaatst moet worden. Wanneer je te maken hebt met een grondverzet van meer dan 250 m³, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke stappen en regelgeving die hierbij komen kijken. In deze uitgebreide gids leiden we je stap voor stap door dit proces.1. Het belang van een technisch verslag


Het technisch verslag vormt de ruggengraat van elk groot grondverzetproject. Voordat je de schop in de grond zet, is het cruciaal om de kwaliteit en samenstelling van je grond te begrijpen. Dit rapport biedt niet alleen inzicht, maar waarborgt ook de veiligheid en naleving van milieuvoorschriften.


 • Wat is het? Een technisch verslag is een gedetailleerd document dat inzicht geeft in de kwaliteit en samenstelling van de grond op je projectlocatie. Het identificeert eventuele verontreinigingen en geeft aanbevelingen voor de behandeling ervan.

 • Waarom is het nodig? Het verplaatsen van vervuilde grond kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en de volksgezondheid. Door een technisch verslag te laten opstellen, zorg je ervoor dat je project voldoet aan wettelijke en milieueisen.

 • Hoe verkrijg je er een? Een technisch verslag moet worden opgesteld door een erkende bodemsaneringsdeskundige. Het is van belang om een betrouwbare deskundige te kiezen met ervaring in jouw type project.


Zandgroeven Roelants neemt contact op met een erkende bodembeheerorganisatie

(bv. Grondbank).


Dit technisch verslag moet vervolgens worden conform verklaard. Bij de behandeling van een technisch verslag focust men op de volgende aspecten:


 • Volledigheid

 • Correctheid

 • Interpretatie van de resultaten

 • Uitvoerbaarheid


2. Bepalen van de Code voor de Grond

Na het begrijpen van de kwaliteit van je grond, is de volgende stap het classificeren ervan. Deze classificatie, weergegeven als een code, speelt een centrale rol bij het bepalen van de verdere behandeling en bestemming van de grond, en waarborgt een passende en verantwoorde afhandeling.


 • Wat houdt het in? Afhankelijk van de kwaliteit van de grond, zoals vastgesteld in het technisch verslag, krijgt de grond een specifieke code. Deze code bepaalt de verdere behandeling en bestemming.

 • Waarom is het belangrijk? De code zorgt ervoor dat de grond op de juiste manier wordt behandeld en opgeslagen, zodat er geen risico's zijn voor het milieu of de volksgezondheid.


3. Keuze van opslagplaats


Met de grond geclassificeerd, is de keuze van de juiste opslag- of verwerkingsfaciliteit de volgende cruciale beslissing. Dit waarborgt dat de grond op de meest geschikte en veilige plek terechtkomt, of het nu gaat om tijdelijke opslag, definitieve opslag of reiniging.


 • TOP (Tijdelijke Opslagplaats): Geschikt voor grond die slechts voor een korte periode moet worden opgeslagen. Het kan gaan om grond die later op dezelfde locatie wordt teruggeplaatst of naar een andere bestemming wordt vervoerd.

 • DOP (Definitieve Opslagplaats): Voor grond die permanent moet worden opgeslagen. Dit is vaak grond die niet kan worden hergebruikt vanwege zijn samenstelling of kwaliteit.

 • CGR (Centrum voor Grondreiniging): Voor grond die vervuild is en moet worden gereinigd. Hier wordt de grond behandeld om verontreinigingen te verwijderen of te neutraliseren.


Zandgroeven Roelants is een gecertificeerd (TOP) tijdelijke opslagplaats en beschikt ook over een definitieve opslagplaats (DOP).


Voorafgaandelijk aan de verplaatsing naar onze TOP of DOP en hergebruik van bodemmaterialen (bv. van uitgegraven kelder) moet de grondwerker de nodige grondverzettoelatingen aanvragen of meldingen doen bij een erkende bodembeheerorganisatie. Ook wanneer de grond binnen dezelfde werfzone blijft, moet men dit aanvragen.


Het transport mag pas aanvatten nadat we een grondverzettoelating hebben ontvangen. We ontvangen daarbij ook graag de nodige vrachtdocumenten.


4. Strikte Werkwijze Volgen


Zodra je de voorbereidende stappen hebt doorlopen, is het tijd om je plan in actie te brengen. Het daadwerkelijke proces van grondverzet vereist een zorgvuldige aanpak en strikte naleving van richtlijnen om ervoor te zorgen dat alles soepel en conform de regelgeving verloopt.


 • Voorbereiding: Voordat je met het daadwerkelijke grondverzet begint, is het essentieel om alle benodigde documenten, vergunningen en rapporten te verzamelen. Zorg ervoor dat je voldoende tijd inplant voor deze voorbereidingsfase. Reken op 2 à 3 maanden.

 • Uitvoering: Tijdens het grondverzet moet je ervoor zorgen dat je de aanbevelingen en richtlijnen uit het technisch verslag en andere documenten strikt volgt. Dit zorgt voor een soepel en veilig verloop van het project.


Als alle werken afgerond zijn, bezorgt Zandgroeven Roelants als gecertificeerd TOP & DOP een ondertekende ontvangstverklaring aan de bodembeheerorganisatie. Deze laatste stelt dan op basis van deze ontvangstverklaring een bodembeheerrapport (BBR) samen. Daar bezorgen wij u of de opdrachtgever dan een kopie van.


Conclusie


Bij grondwerken van meer dan 250 m³ is een gedetailleerde voorbereiding en uitvoering essentieel. Door deze stappen en overwegingen te volgen, zorg je voor een verantwoorde, veilige en duurzame behandeling van de grond, wat bijdraagt aan het succes van je project.

Comments


bottom of page