top of page

Heb ik recht op de slooppremie?

Wanneer renoveren geen zin meer heeft, is de sloop en heropbouw van een nieuwe woonst een slimme oplossing. De overheid geeft in sommige gevallen een duwtje in de rug met een slooppremie. Die premie kunnen particulieren in het Vlaams gewest aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Ontdek in onze nieuwste blog of u ook recht heeft op deze mooie tussenkomst.


Hoeveel bedraagt de slooppremie van mijn woning?


Voor aanvragen goedgekeurd voor 31 december 2023*, bedraagt de slooppremie € 10 000 per bouwproject. Wilt u verschillende gebouwen slopen in éénzelfde project, zal u ook maar kunnen rekenen op een maximumbedrag van € 10 000.


Wat zijn de voorwaarden van de slooppremie?

Om in aanmerking te komen voor de slooppremie, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Eerst en vooral moet u een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Het gaat hierbij om een gecombineerde aanvraag van een sloop- en herbouwvergunning. Enkel bij een afbraak, kan u niet rekenen op deze premie.


Daarnaast moet u ook eigenaar zijn van het (appartements)gebouw dat u wenst te slopen én mag u niet vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. Via de website van de Vlaamse overheid kan u controleren of u van dit gunstige tarief kan genieten. Beide voordelen zijn namelijk niet cumuleerbaar.


Een slooppremie aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk?


Werd uw omgevingsvergunning reeds goedgekeurd, dan moet u binnen de drie maanden erna uw slooppremie online aanvragen via deze module. Maar let op: u kan de premie enkel aanvragen als de vergunning al werd goedgekeurd. Daarnaast moet u ook een verklaring op eer afleggen dat u niet in aanmerking komt voor het gunstige BTW-tarief van 6%.


Wanneer wordt mijn slooppremie uitbetaald?


Van zodra de sloopwerken erop zitten, moet u een sloopbewijs toevoegen aan uw online dossier, waarna de VEKA het grondig onder de loep neemt. Is uw dossier volledig in orde, betaalt de instantie u uit binnen de drie maanden na de indiening van het sloopbewijs. Zijn de premievoorwaarden niet nageleefd of wordt uw omgevingsvergunning vernietigd, dan kan de overheid de premie echter terugvorderen.Zandgroeven Roelants helpt u verder!


Zandgroeven Roelants is gespecialiseerd in alle mogelijke afbraakwerken bij woningen, schuren, bijgebouwen en industriële panden. Met onze expertise en een uitgebreid machinepark, voldoen wij aan al uw wensen, ook bij meer specifieke constructies.


We zijn ook dé partner bij uitstek voor alle andere grond- en afbraakwerken. Wij staan garant voor een snelle, piekfijne service voor een optimaal resultaat.


* De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd tot eind 2023 onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering

Comments


bottom of page