top of page

Heb ik een vergunning nodig voor mijn afbraakwerken?

De afbraak van een woning is een serieuze onderneming met heel wat gevolgen voor u en uw omgeving. Wilt u een constructie of gebouw afbreken, is de kans dan ook groot dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Algemeen genomen geldt volgende regel: indien u een vergunning aanvroeg voor de plaatsing van het gebouw, heeft u ook een vergunning nodig voor de sloop ervan. Deze blog geeft wat meer tekst en uitleg.Wat is een afbraakvergunning?


Een afbraakvergunning is een vorm van een omgevingsvergunning. Die vergunning is vereist voor stedenbouwkundige handelingen(waaronder slopen), maar ook voor verkavelen, kleinhandelsactiviteiten, exploitatie van inrichtingen of vegetatiewijzigingen. De vergunning is opgelegd door de Vlaamse overheid en geldt dus voor het hele Vlaams Gewest.


Wanneer ben ik vrijgesteld van mijn afbraakvergunning?

De afbraak van constructies en gebouwen is in de meeste gevallen vergunningsplichtig. Indien aan sommige voorwaarden is voldaan, geniet u echter een vrijstelling. Concreet betreft het gebouwen waarvan de plaatsing is vrijgesteld van een vergunning. Daarnaast is ook de volledige afbraak van een vrijstaand gebouw of vrijstaande constructie vrijgesteld, indien die constructie:


  • niet is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed;

  • groter is dan 100 vierkante meter;

  • een bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving;

  • een historische waarde heeft.

De gemeente kan bovendien nog andere voorwaarden opleggen. U controleert dus best ook wat de regels zijn in uw regio.


Hoe vraag ik een vergunning voor afbraakwerken aan?


Indien u niet bent vrijgesteld van de vergunningsplicht, moet u de omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket. Indien u samenwerkt met een architect, kan hij de aanvraag opmaken en indienen. Maar opgelet: voor stedenbouwkundige handelingen is de medewerking van een architect verplicht! De gemeente beslist vervolgens binnen de 30 dagen of u de vergunning krijgt of niet.


Bij een de aanvraag van uw afbraakvergunning hoort een sloopopvolgingsplan (SOP)


Vaak zal u bij de aanvraag van de vergunning ook een SOP moeten toevoegen. Het SOP bevat een lijst van alle (giftige) grondstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop van uw gebouw. De bedoeling is om alle verschillende stoffen te scheiden zodat de zuivere fracties na de sloop terechtkomen in het recyclagepark. Het SOP is in hoofdzaak verplicht voor de sloop van residentiële gebouwen. Gaat het om niet-residentiële gebouwen, dan is de opstelling van dergelijk plan pas een vereiste bij een totaal bouwvolume groter dan 1000 kubieke meter.


Zandgroeven Roelants helpt u verder!


Zandgroeven Roelants is gespecialiseerd in alle mogelijke afbraakwerken bij woningen, schuren, bijgebouwen en industriële panden. Met onze expertise en een uitgebreid machinepark, voldoen wij aan al uw wensen, ook bij meer specifieke constructies.


We zijn ook dé partner bij uitstek voor alle andere grond- en afbraakwerken. Wij staan garant voor een snelle, piekfijne service voor een optimaal resultaat.

Comments


bottom of page